Publicații

Newsletters:

Care4U – 1st Newsletter

Care4U – 2nd Newsletter

Care4U – 3rd Newsletter

Care4U – 4th Newsletter

Leaflet

 

Comunicat de presă:

CARE4U_Press release no 1

CARE4U_PressRelease_no2

CARE4U_PressRelease_no3

CARE4U_Press release no4

Care4U-EPALE

 

 
Manuale:

Manual CARE4U pentru instituțiile de sănătate și îngrijire
Manual de engleză
Manual spaniol
Manual german
Manual românesc

Manual CARE4U pentru formare în domeniul sănătății și îngrijirii respectiv centre educaționale
Manual de engleză
Manual spaniol
Manual german
Manual românesc

Manual CARE4U pentru îngrijitori și beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu
Manual de engleză
Manual spaniol
Manual german
Manual românesc

CARE4U Model de îndrumare
Manual de engleză
Manual spaniol
Manual german
Manual românesc