CARE4U CĂRȚI DE MÂNĂ PENTRU PĂRȚI

În cadrul proiectului Care4U parteneriatul a dezvoltat patru manuale Care4U, care au rolul de ghid. Aceste ghiduri Care4U sunt concepute pentru a dezvolta ghiduri, manuale, recomandări și materiale de sprijin direcționate pentru a susține extinderea și derularea mai largă a proiectului.

Pentru ca diferiții actori să înțeleagă sfera, obiectivele și conținutul Care4U, au fost create diferite manuale și ghiduri vizate fiecăruia dintre ele. Aceste ghiduri includ rezultatele și constatările, abordarea și conținutul de formare, canalele, activitățile de învățare și obiectivele de învățare.

Părțile interesate aparținând diferitelor sectoare, cum ar fi consumatorii de sănătate și îngrijire, instituțiile, centrele de instruire și educație, factorii de decizie pot adopta metodologiile și / sau conținutul relevant și le pot transfera către propriul lor sector.

În acest scop au fost create următoarele manuale:
 Manual Care4U pentru sănătate și îngrijire și îngrijitori și consumatori de îngrijiri;
 Manual Care4U pentru instituții de sănătate și îngrijire;
 Manual Care4U pentru instruire în sănătate și îngrijiri și centre educaționale;
 Scurt de politică Care4U.

Manualele au fost elaborate ținând cont de nevoile grupului țintă și își propun să genereze conștientizare și implicare cu învățarea CARE4U.

Consultați manualul care vă este disponibil la: http://care4u-project.eu/index.php/publications/

CARE4U – Platforma de instruire și învățare reciprocă disponibilă

CARE4U oferă abordări inovatoare bazate pe practică (mai bine decât teorie) printr-un instrument de învățare online cu diferite funcționalități care oferă posibilitatea de a învăța în orice moment. Parteneri din 4 țări europene colaborează pentru a dezvolta abordări inovatoare în cadrul proiectului CARE4U, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul programului de parteneriat strategic Erasmus + KA2.

Consorțiul CARE4U tocmai a lansat platforma printr-o aplicație web dezvoltată pentru schimbul de informații între profesioniștii din domeniul sănătății și îngrijitorii. Este prevăzut ca un mijloc de dobândire a cunoștințelor adaptate nevoilor lor în sarcinile serviciilor de îngrijire la domiciliu în ceea ce privește protocoalele de sănătate și cele mai bune practici. CARE4U oferă o metodă participativă susținută de metodologii bazate pe TIC, folosind un instrument de învățare online care oferă diferite alternative pentru schimb: încărcare de conținut, sesiuni de forumuri și webinarii.

Care4U oferă instruire și învățare reciprocă pe această temă, pregătindu-i mai bine pe cei care sunt deja activi ca îngrijitori, permițând celor care sunt șomeri să dobândească abilități care pot ajuta la deschiderea unei cariere în sectorul de îngrijire acasă. În consecință, banca de cunoștințe deținută de CARE4U, este concentrată în prezent pe îngrijitori (neperimentați, șomeri sau cei care doresc să dobândească noi expertize).

După ce instrumentul a fost validat și populat de consorțiu, acesta a fost testat cu aproximativ 50 de persoane din Austria, România, Spania și Marea Britanie. În primele faze, au fost dezvoltate diferite prototipuri tehnologice de platformă / instrumente pentru grupuri de mostre de validare a publicului nostru țintă, precum și pentru organizațiile consorțiului nostru. Apoi, platforma a fost deschisă publicului pentru a primi contribuții valoroase și pentru a îmbogăți primul conținut furnizat la platformă. Feedback-ul în această etapă – colectat în timpul discuțiilor și online prin chestionare – a fost utilizat pentru a îmbunătăți și finaliza platforma pentru un număr de utilizator și mai larg.

Dacă sunteți interesat de instrumentul și materialul Care4U, puteți citi pur și simplu despre Promovarea sănătății sau auto-îngrijire și dezvoltare, de ex. sau profesioniști de rețea și de contact (alți) online, prin simpla înregistrare la: https://care4u.hi-iberia.es:4533/

Kick-Off Meeting

Care4U pentru a îmbunătăți abilitățile și competențele îngrijitorilor prin schimbul de cunoștințe privind practicile zilnice.

Binevoința poate transforma momentul întunecat al unei persoane într-o rază de lumină. Nu veți ști niciodată cât de mult contează grija dvs. Schimbați ceva pentru a face ziua de azi altfel.” – Amy Leigh Mercree, author.

Europa se află în prezent într-un stagiu de îmbătrânire. Acest fenomen, alături de subfinanțarea sistemului de sănătate, cauzează nevoia folosirii serviciilor de îngrijire la domiciliu din ce în ce mai mult. Îngrijirea la domiciliu a apărut ca un loc de muncă în curs de dezvoltare, iar tot mai mulți îngrijitori sunt solicitați în întreaga Europă, în pofida faptului că, majoritatea îngrijitorilor la domiciliu nu au o pregătire adecvată în ceea ce privește sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, deoarece primesc pregătire mai mult pe plan teoretic, decât practic. În plus, formarea profesională a îngrijitorilor la domiciliu nu a ținut cont de diferențele privind protocoalele de sănătate și bunele practici din diferitele țări ale UE, limitând astfel capacitățile și oportunitățile îngrijitorilor.

În consecință, este nevoie de o formare profesională adecvată în sectorul îngrijirii la domiciliu din două motive: pe de o parte, este recunoscut faptul că un nivel de pregătire adecvat îmbunătățește posibilitatea de angajare a persoanelor și, pe de altă parte, este nevoie de programe de formare profesională bune și inovatoare, pentru a evita ca persoanele necalificate să efectueze servicii de îngrijire la domiciliu, riscând astfel siguranța celor care le solicită serviciile.

Parteneri din 4 țări europene (Best Institut GmbH, Austria, Brain Injury Matters, UK, Fundația Centrul Educațional Spektrum – România, Eolas S.L. and HI-IBERIA, coordonatorul de proiect din Spania) vor să dezvolte un program de formare cu metode inovative în cadrul proiectului Care4U. Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus +, Parteneriate Strategice. Scopul proiectului este de a îmbunătăți abilitățile și competențele îngrijitorilor la domiciliu prin schimbul de experiențe practice, respectiv de a stimula angajarea pe plan european, datorită ghidului și bunelor practici din fiecare țară participantă. Dezvoltarea abilităților și competențelor se va realiza prin utilizarea unei platforme de învățare online. Platforma va oferi posibilități de învățare pentru studenți adulți prin asigurarea unui program de formare unică. Aceste materiale vor fi disponibile pentru persoanele din instituțiile de învățământ profesional și superior, dar și pentru organizațiile și instituțiile, care oferă formare profesională pentru viitorii îngrijitori la domiciliu. Materialele educaționale și rezultatele proiectului vor fi accesibile gratuit și promovate prin licențe deschise după încheierea proiectului CARE4U.

Prima întâlnire de proiect al consorțiului Care4U a avut loc la Madrid, în data de 18 octombrie 2017. În cadrul întâlnirii fiecare partener a avut posibilitatea de a se prezenta, respectiv s-au oferit informații privind derularea proiectului și s-au stabilit activitățile necesare pentru elaborarea rezultatelor intelectuale (platforma și manualul). Următoarea întâlnire de proiect va fi găzduită de partenerul din Austria în luna mai 2018.


Primul comunicat de presă al proiectului a fost publicat pe EPALE, Platforma electronică pentru educația adulților în Europa.
Articolul este disponibil în limba engleză și română, poate fi accesat prin linkul de mai jos:

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/care4u-improve-skills-and-competences-caregivers-knowledge-exchange-daily-practices