Kick-Off Meeting

Care4U pentru a îmbunătăți abilitățile și competențele îngrijitorilor prin schimbul de cunoștințe privind practicile zilnice.

Binevoința poate transforma momentul întunecat al unei persoane într-o rază de lumină. Nu veți ști niciodată cât de mult contează grija dvs. Schimbați ceva pentru a face ziua de azi altfel.” – Amy Leigh Mercree, author.

Europa se află în prezent într-un stagiu de îmbătrânire. Acest fenomen, alături de subfinanțarea sistemului de sănătate, cauzează nevoia folosirii serviciilor de îngrijire la domiciliu din ce în ce mai mult. Îngrijirea la domiciliu a apărut ca un loc de muncă în curs de dezvoltare, iar tot mai mulți îngrijitori sunt solicitați în întreaga Europă, în pofida faptului că, majoritatea îngrijitorilor la domiciliu nu au o pregătire adecvată în ceea ce privește sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, deoarece primesc pregătire mai mult pe plan teoretic, decât practic. În plus, formarea profesională a îngrijitorilor la domiciliu nu a ținut cont de diferențele privind protocoalele de sănătate și bunele practici din diferitele țări ale UE, limitând astfel capacitățile și oportunitățile îngrijitorilor.

În consecință, este nevoie de o formare profesională adecvată în sectorul îngrijirii la domiciliu din două motive: pe de o parte, este recunoscut faptul că un nivel de pregătire adecvat îmbunătățește posibilitatea de angajare a persoanelor și, pe de altă parte, este nevoie de programe de formare profesională bune și inovatoare, pentru a evita ca persoanele necalificate să efectueze servicii de îngrijire la domiciliu, riscând astfel siguranța celor care le solicită serviciile.

Parteneri din 4 țări europene (Best Institut GmbH, Austria, Brain Injury Matters, UK, Fundația Centrul Educațional Spektrum – România, Eolas S.L. and HI-IBERIA, coordonatorul de proiect din Spania) vor să dezvolte un program de formare cu metode inovative în cadrul proiectului Care4U. Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus +, Parteneriate Strategice. Scopul proiectului este de a îmbunătăți abilitățile și competențele îngrijitorilor la domiciliu prin schimbul de experiențe practice, respectiv de a stimula angajarea pe plan european, datorită ghidului și bunelor practici din fiecare țară participantă. Dezvoltarea abilităților și competențelor se va realiza prin utilizarea unei platforme de învățare online. Platforma va oferi posibilități de învățare pentru studenți adulți prin asigurarea unui program de formare unică. Aceste materiale vor fi disponibile pentru persoanele din instituțiile de învățământ profesional și superior, dar și pentru organizațiile și instituțiile, care oferă formare profesională pentru viitorii îngrijitori la domiciliu. Materialele educaționale și rezultatele proiectului vor fi accesibile gratuit și promovate prin licențe deschise după încheierea proiectului CARE4U.

Prima întâlnire de proiect al consorțiului Care4U a avut loc la Madrid, în data de 18 octombrie 2017. În cadrul întâlnirii fiecare partener a avut posibilitatea de a se prezenta, respectiv s-au oferit informații privind derularea proiectului și s-au stabilit activitățile necesare pentru elaborarea rezultatelor intelectuale (platforma și manualul). Următoarea întâlnire de proiect va fi găzduită de partenerul din Austria în luna mai 2018.


Primul comunicat de presă al proiectului a fost publicat pe EPALE, Platforma electronică pentru educația adulților în Europa.
Articolul este disponibil în limba engleză și română, poate fi accesat prin linkul de mai jos:

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/care4u-improve-skills-and-competences-caregivers-knowledge-exchange-daily-practices