Care4U

Scopul proiectului Health for Caregivers United (Care4U) este de a îmbunătăţi abilităţile şi competenţele îngrijitorilor la domiciliu prin schimbul de experienţe practice, respectiv de a stimula angajarea pe plan european, datorită ghidului şi bunelor practici din fiecare ţară participantă. Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor se va realiza prin utilizarea unei platforme de învăţare online.

Platforma CARE4U intenționează să îmbunătățească competențele sociale și tehnologice ale persoanelor, care doresc să intre și să rămână pe piața muncii ca îngrijitori la domiciliu. Învățarea combinată cea de on-line prin platformă, respectiv consultanță de la profesioniști vor permite îngrijitorilor și personalului de îngrijire să-și îmbunătățească abilitățile existente sau să-și dezvolte competențe noi.

Puteți accesa platforma în următorul link:

Care4U Platformă

Obiectivele CARE4U sunt de a oferi o platformă de învățare online, care va permite utilizatorilor să caute conținut și teme de interes specific domeniului, aici vor găsi materiale de instruire și de formare specifică nevoilor lor.

Astfel, Care4U oferă curs de formare pentru acei îngrijitori la domiciliu, care nu au specializare profesională și care caută un loc de muncă în acest domeniu. Beneficiarii indirecți sunt pacienții respectiv sectorul de îngrijire la domiciliu, ca atare. Prin urmare, grupul țintă al proiectului include:

  • Îngrijitorii la domiciliu lipsiți de experiență, care sunt consultați de îngrijitori cu experiență într-un spațiu protejat.
  • Îngrijitori la domiciliu șomeri, care caută posibilități de formare pentru a-și dezvolta cunoștințele și pentru a-i crește șansa de angajare.
  • Îngrijitori la domiciliu și personalul de îngrijitori, care solicită consultanță de la profesioniști într-o temă anumită.

Parteneriatul

HI-Iberia Ingeniería y Proyectos SL este un IMM de Dezvoltare de Software fondat în anul 1999, și integrat în grupul de inginerie HI-Iberia (HI-Iberia Ingeniería y Proyectos SL, Seaplace SL and Howards Ingeniería SL). În prezent, grupul deține mai mult de 200 de profesioniști, din care 130 aparțin Hi-Iberiei. Hi-Iberia corespunde cu cerințele ISO 9001: 2008 și a obținut și ISO 27001: 2007.

HI-Iberia este membru activ al Serviciului de informare în domeniul de cercetare al CE. În prezent este implicat în mai multe proiecte de FP7, Artemis, ITEA, Erasmus+ și AAL, coordonând mai multe dintre acestea.

HI-Research, este Departamentul de Cercetare și Dezvoltare la HI-Iberia și se concentrează pe următoarele domenii de cercetare și dezvoltare: e-incluziune și e-sănătate, e-learning, multimedia, aplicații mobile, comunicații mobile și sisteme integrate, medii de simulare, securitate.

Se acordă un interes aparte pentru domeniul e-learning, domeniu în care HI-Iberia are mare experiență, iar echipa profesională, cu care lucrează sunt dedicați dezvoltării unor produse noi, ca de ex. HiSchoolBook, platforma e-learning cu scopul de a genera, distribui și consuma conținuturi educaționale digitale personalizate pentru fiecare student în parte.


EOLAS

EOLAS S.L. oferă servicii și sprijin întreprinderilor, organizațiilor și entităților în domeniul elaborării și managementul proiectelor. Compania oferă servicii legate de definirea strategiilor de obținere a finanțării și granturilor (internaționale, europene, naționale și regionale), urmărește cu atenție întregul proces, de la faza conceptuală și proiectare până la derularea și finalizarea proiectului.

EOLAS S.L. este fondată de o echipă de profesioniști cu o experiență de peste 15 ani în generarea de idei, identificarea schemelor de finanțare, pregătirea propunerilor de proiect, căutarea de parteneri și managementul proiectelor internaționale, europene, naționale și regionale. Membrii echipei au fost implicați în diferite proiecte, având ca rol manager de proiect în aproape 120 de proiecte finanțate de diferite programe de finanțare.

În prezent EOLAS este partener în cadrul proiectelor CORRIE, SOFE, EDU-CODE nEBULA și IN2IN (Erasmus + KA2), MOVIN (Erasmus + KA1) și coordonator de proiect extern pentru MARLO (LDV TOI), L’AQUA (DG Enterprise); RSRC, EFF TURISM și SPROUT (Erasmus +). A fost partener și manager de proiect pentru proiectul ee-Wise (PC7); coordonator de proiect extern al proiectului ENTANGLE (LLP) și manager de calitate pentru ENTANGLE; K-START; SEE-GREEN și FORWARD (LLP) și oferă asistență de management și diseminare ca subcontractant în cadrul proiectelor ECOTOUR (LLP); SMARTSPACES (CIP ICT-PSP) și CULTWAYS (EMMIA DG Enterprise).


Centrul Educațional Spektrum a fost înființat în 1996 ca o organizație neguvernamentală.

Cu o echipă energică şi deschisă colaborării organizaţia noastră are ca obiectiv oferirea unei game largi de programe de formare, formale şi informale ce vizează organizaţiile din regiune care doresc să evolueze, cât şi persoanele doritoare să înveţe fără limită de vârstă.

În cadrul proiectelor noastre de dezvoltare educaţională căutăm acele metode eficiente şi mijloace prin care forţa de muncă din zona să poată fi pregătită pentru schimbările economice rapide şi care să stimuleze în acelaşi timp dispoziţia antreprenorilor.


BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH a fost înființată în 1990 ca o organizație independentă austriacă de formare continuă, de calificare profesională și servicii de carieră. Activitățile sale principale cuprind dezvoltarea unor programe de formare inovatoare pentru tineri (+16) și adulți, mulți dintre ei fiind dezavantajați și imigranți, formare continuă și profesională, consiliere și coaching pentru solicitanții de locuri de muncă și angajați. Sistemele de formare sunt orientate spre client și se bazează atât pe nevoile specifice ale pieței muncii, cât și pe situațiile individuale, abilitățile și competențele participanților, experiența anterioară și circumstanțele vieții acestora.

Institutul are sediul la Viena, funcționează cu nouă filiale în regiunea Viena și Austria Inferioară, și are  peste 13.000 de studenți pe an (2016). Programele de formare inovatoare pentru diferite grupuri țintă includ abordări și materiale pedagogice și didactice proprii, în special privind integrarea socială, auto-reflecția și motivația, precum și metode bazate pe mijloace TIC, care sunt în permanență dezvoltare și actualizare. Fiind unul dintre primele instituții de formare din Austria, BEST a devenit un furnizor certificat de ECDL (European Computer Driving Licence), EBCL (European Business Competence License) și ECo-C (European Communication Certificate) și oferă instruiri și examene în aceste domenii. Începând cu anul 2008, BEST este un centru oficial de formare CERTNÖ certificat de Universitatea Krems din Danemarca și aprobat de Guvernul Austriei Inferioare. Începând cu 2012, BEST are și „wien-cert”, certificatul de calitate pentru educația adulților.

În cadrul Departamentului de Proiecte Internaționale, BEST s-a implicat începând cu 1995,  în mai mult de 180 de proiecte europene, atât în calitate de coordonator, cât și partener, în cadrul diferitelor programe UE (Leonardo, Socrates/Grundtvig, EQUAL, LLP, ESF, EuropeAid, Erasmus+, H2020, IEE, INTERREG etc.). Institutul dispune de o rețea de peste 250 de organizații internaționale, atât publice, cât și private, din diferite sectoare și se axează pe crearea de rețele, schimb de experiențe și bune practici, învățarea reciprocă, cercetarea și dezvoltarea inovației, managementul cunoștințelor, respectiv dezvoltarea personală și profesională.

La nivel național, BEST colaborează cu următorii parteneri strategici și clienți: Serviciul public de ocupare a forței de muncă din Austria, Fondul de promovare a ocupării forței de muncă din Viena, Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorului, Agenția de Dezvoltare a Austriei și multe companii de conducere, precum și alți furnizori de servicii de formare și consiliere.


Brain Injury Matters NI este o organizatie de caritate, care sprijină copiii, adulții și familiile lor afectate de Leziuni cerebrale dobândite (ABI), pentru a-și reconstrui viața și a-și atinge potențialul maxim în viața de familie și în comunitate. Serviciile noastre urmăresc să promoveze independența, să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea și să sprijine oamenii să se adapteze la viață după boală sau accident. Serviciile noastre sunt livrate de un grup de  profesioniști și personal cu cunoștințe de specialitate în reabilitarea leziunilor cerebrale.

Contact

Dacă doriți mai multe informații despre proiect sau dacă doriți să ne comunicați ceva, vă rugăm să luați legătura cu:

Inmaculada Luengo, coordonatorul de proiect Care4U


HI iberia
C/ Juan Hurtado de Mendoza, 14
28016 Madrid (Spain)